“Matematyka. Egzamin ósmoklasisty” – podręcznik zgodny z wymogami

Egzamin z matematyki to zdecydowanie jeden z trudniejszych egzaminów ośmioklasisty. Warto się do niego przygotować zwłaszcza pod względem praktycznym. Poprawność obliczeń jest najważniejszym aspektem tego egzaminu. “Matematyka. Egzamin ósmoklasisty to repetytorium złożone z porad, zadań i arkuszy. Autorem jest Adam Konstantynowicz. To publikacja w pełni zgodna z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej!

Repetytorium i zadania z matematyki

Egzamin z matematyki składa się z około 20 zadań. Część z nich to zadania zamknięte, testowe. Test stanowi około 75 % całości egzaminu. Druga część to zadania otwarte, których odpowiedź musi być poparta zapisem odpowiednich obliczeń. W czasie 100 minut ośmioklasiści muszą rozwiązać wszystkie zadania! Podczas przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych, Centralna Komisja Edukacyjna bierze pod uwagę następujące zagadnienia:

– wiedza z zakresu reguł i wzorów matematycznych

– poprawność stosowania reguł w praktyce

– zdolność myślenia analitycznego

Dlatego repetytorium “Matematyka. Egzamin ósmoklasisty” to nie tylko podręcznik, ale także zbiór arkuszy i zadań. Taka struktura repetytorium ułatwia oswojenie się z formą egzaminu i umożliwia ćwiczenia.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Nie został ustalony próg minimalny egzaminu, który świadczyłby o braku zaliczenia. Jednak wyniki z wszystkich egzaminów ośmioklasisty mają ogromne znaczenie w procesie rekrutacji do szkół średnich. Każdy uczeń marzy o nauce w placówce o odpowiedniej renomie. Standardy nauczania w szkole średniej mają decydujący wpływ na kolejne etapy edukacji. Wyniki maturalne są brane pod uwagę podczas kwalifikacji na uczelnie państwowe. Dlatego naprawdę warto dobrze przygotować się do tego egzaminu. Pomoże w tym podręcznik wydawnictwa OLDSCHOOL, który został przygotowany przez specjalistów. To repetytorium, umożliwiające naukę i ćwiczenia wszystkich tych zagadnień, które znajdą się na egzaminie. Dodatkowo repetytorium „Matematyka. Egzamin ósmoklasisty” opatrzone jest miłą dla oka szatą graficzną. Przejrzysty zbiór zadań i porad zachęca do nauki.

Odpowiednie przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty ma decydujący wpływ na dalszą drogę edukacyjną. Do każdego z egzaminów warto podejść z uwagą! Wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego to ostateczna ocena zdolności i wiedzy, po zakończeniu ośmioletniej podstawówki. Ten egzamin jest nową formą egzaminu gimnazjalnego, z którą uczniowie jeszcze się nie zaznajomili. Odpowiednie materiały edukacyjne znacznie ułatwią to zadanie. Dobrze przygotowane repetytorium, pomoże rozwijać umiejętności praktycznego rozwiązywania zadań, a także utrwali wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole.